Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!


Szymon Nowicki <simone.liberi@...>
 

W dniu 14 października 2011 13:25 użytkownik Anestezy
Bukakke-Krupniński <bukakke-krupninski@o2.pl> napisał:

Aż tak bardzo nudna się zrobiła Sarmacja, że musisz tutaj
posiadywać? ;]
Odpowiedziałbym, ale wolę ceremonialnie Cię olać.

--
Szymon bar. Nowicki h. Omerta
Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.