Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!


Tow. Radziecki
 

Czołem Anestezy!

No to dlaczego jeszcze tego nie zrealizowaliście?
Bo nikt nie popierał takiego programu?

Generalnie Radziecki prezydentem tak (bo nikomu innemu się nie chce),
ale niech nie realizuje swojego programu bo a) tradycja której i tak
nie chce nam się kontynuować, b) trzeba i tak zamknąć Wandystan, c)
[brak odpowiedzi bo Pupka był nieobecny]. Mniej więcej takie były
kontrargumenty.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.