Dłuższy urlop

Anestezy Bukakke-Krupniński <bukakke-krupninski@...>
 

Towarzysze,

W związku z atakiem realiozy, która zapowiada się długa
i ostra w swym przebiegu postanowiłem wziąć urlop na
czas nieokreślony.

--
A.B.K.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.