Demencja

Helmut Walterycz
 

Towarzysze!

Oświadczam,jako jeszcze dycham, że nie jestem czołowym działacze ZZSB. Nie jestem czynnym współpracownikiem związku od czasu objęcia funkcji Ojca Świeckiego. Ale dziękuję za pamięć.

Poza tym, do kurwy nędzy, przy mojej totalnej Wandokalipsie jestem drugim najaktywniejszym obywatelem. Wysadźmy się, do matki huty, w pierdu i nie wegetujmy jak te ostatnie karaluchy.

--
Bonek
weteran

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.