Raport o stanie Świeckiego Kościoła itp.

Alojzy Pupka
 

Wprd!

Skrobnąłem arta: http://wandea.wandystan.eu/2418

Wiem, że państwo nam tonie a ja piszę o Świeckim Kościele, ale i za
jedną i za drugą instytucję jestem formalnie odpowiedzialny jako man-
dragor, a o ile podjęcie ważkich decyzji co do przyszłości Mandragoratu
jest bardzo brzemienne w skutki i wymaga wielu konsultacji i głębokie-
go namysłu, o tyle podrzucenie tematu marazmu w ŚKW nie kosztuje
żadnego wysiłku, nie grozi hańbą, sromotą i wygraną monarchofaszyz-
mu, a jest również potrzebne.

Zresztą nad losami Mandragoratu również cały czas medytuję i posta-
ram się coś też w tym temacie napisać, ale tutaj nie widzę pola do nie-
skrępowanej dyskusji i rozdzielania włosa na czworo − oczywiście nie
podejmę żadnej decyzji bez konsultacji z Ludem, ale nie będę się też
bawił w udowadnianie wyższości zabawy w udawaną monopartyjność
nad zabawą w udawaną wielopartyjność. Po prostu jak wszystko prze-
trawię, napiszę dość obszernie jak ja temat widzę. Nie wiem czy to coś
da, ale na pewno więcej niż taplanie się dalej w błotku udawania że
istnieją jeszcze w Mandragoracie jakieś spory polityczne.

Also, też sądzicie że redizajn gmejla i gugl ridera obsysa prawie całkiem?

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.