Re: Wandystan: Raport o stanie Świeckiego Kościoła itp.

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Skrobnąłem arta: http://wandea.wandystan.eu/2418
Miło, bardzo miło.

Wiem, że państwo nam tonie a ja piszę o Świeckim Kościele, ale i za
jedną i za drugą instytucję jestem formalnie odpowiedzialny jako man-
dragor, a o ile podjęcie ważkich decyzji co do przyszłości Mandragoratu
jest bardzo brzemienne w skutki i wymaga wielu konsultacji i głębokie-
go namysłu, o tyle podrzucenie tematu marazmu w ŚKW nie kosztuje
żadnego wysiłku, nie grozi hańbą, sromotą i wygraną monarchofaszyz-
mu, a jest również potrzebne.
Potrzebne? Podrzucenie tematu marazmu w ŚKW nic nie wnosi, ani do
przyszłości Mandragoratu, ani ŚKW. Pozbawia mnie jedynie potencjału
narzekania, że Pupka "nic nie robi", teraz mogę powiedzieć tylko, że
Pupka nic istotnego nie robi.

Zresztą nad losami Mandragoratu również cały czas medytuję i posta-
ram się coś też w tym temacie napisać, ale tutaj nie widzę pola do nie-
skrępowanej dyskusji i rozdzielania włosa na czworo − oczywiście nie
podejmę żadnej decyzji bez konsultacji z Ludem, ale nie będę się też
bawił w udowadnianie wyższości zabawy w udawaną monopartyjność
nad zabawą w udawaną wielopartyjność. Po prostu jak wszystko prze-
trawię, napiszę dość obszernie jak ja temat widzę. Nie wiem czy to coś
da, ale na pewno więcej niż taplanie się dalej w błotku udawania że
istnieją jeszcze w Mandragoracie jakieś spory polityczne.
Prędkość trawienia macie jak Sarlacc, nie ma co.

Also, też sądzicie że redizajn gmejla i gugl ridera obsysa prawie całkiem?
W pierwszym momencie owszem, z czasem co raz lepiej (przynajmniej w
ramach gmejla, na greadera nie zaglądam, bo mam obsługujący go widget
w Chrome).

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.