Re: Wandystan: Demencja

Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

Oświadczam,jako jeszcze dycham, że nie jestem czołowym działacze ZZSB.
Nie jestem czynnym współpracownikiem związku od czasu objęcia funkcji
Ojca Świeckiego. Ale dziękuję za pamięć.
Łotewer. Innych działaczy w ogóle chyba nie było, więc było nie było,
jesteście czołowi i tyle.

Poza tym, do kurwy nędzy, przy mojej totalnej Wandokalipsie jestem
drugim najaktywniejszym obywatelem. Wysadźmy się, do matki huty, w
pierdu i nie wegetujmy jak te ostatnie karaluchy.
Sam się wysadź i oszczędź nam swojego biadolenia. Also, zwolnisz
miejsce dla następnego.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.