Re: Wandystan: Demencja

Helmut Walterycz
 

On 2011-11-06 22:28, Prezerwatyw Tradycja Radziecki wrote:
Czołem Bonek!

Oświadczam,jako jeszcze dycham, że nie jestem czołowym działacze ZZSB.
Nie jestem czynnym współpracownikiem związku od czasu objęcia funkcji
Ojca Świeckiego. Ale dziękuję za pamięć.
Łotewer. Innych działaczy w ogóle chyba nie było, więc było nie było,
jesteście czołowi i tyle.
Na wszystkich świeckich wirtuala, czy Wy was realioza przycieła? Mnogość bytów uświadamiają na oddziale MB Engels III.

--
Bonek

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.