Re: Wandystan: NIE MAMY PAPIEŻA!

Alojzy Pupka
 

W dniu 7 listopada 2011 00:19 ppłk Winnicki <pplk.winnicki@...> napisał:

ekscytacja!
Przypominam że to wy, towarzyszu, jesteście z mocy Kodeksu miszczem
ceremonii :)

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.