Re: Wandystan: Demencja

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Ta, ciągnące się po horyzont kolejki czekających na rejestrację wreszcie
się przeluźnią. Radziecki, puknijcie się czasem :)
Z kim? :)

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.