Re: Wandystan: Demencja

Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

Na wszystkich świeckich wirtuala, czy Wy was realioza przycieła? Mnogość
bytów uświadamiają na oddziale MB Engels III.
Jeeez*... Miałem na myśli członków awangardy proletariatu.

*Ali abd Jeeez (1920-1978), rajński wandeista w randze pułkownika, w
latach 1950-63 przywódca Faruńskiej Dżamahriji Ludowo-Demokratycznej,
po najeździe Al Rajnu przez 15 lat prowadził pustynne rajdy, zginął od
zatrucia nieświeżym humusem podrzuconym przez reakcjonistę-zdrajcę.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.