Re: Wandystan: Demencja

Alojzy Pupka
 

W dniu 7 listopada 2011 02:10 użytkownik Prezerwatyw Tradycja
Radziecki <ks.radetzky@...> napisał:

zginął od
zatrucia nieświeżym humusem podrzuconym przez reakcjonistę-zdrajcę
Eh, homo homini humus...

A puknąć się możecie z kim chcecie, byle w czoło :)

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.