Re: Wandystan: Ukochany Przywódca Korei odszedł!


"Podpułkownik Winnicki
 

BUuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Chlip!!!!!!! Chlip!!!!!!!

W dniu 19 grudnia 2011 09:50 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Towarzysze Wandejczycy!

http://lewica.pl/?id=25783&tytul=Kim-Dz%26%23335%3Bng-Il-nie-%BFyje

Wnioskuję do Mandragora o ogłoszenie żałoby narodowej, a do Ojca
Świeckiego o uznanie tow. Ila świeckim świata realnego.

Lud Pracujący Zongyi łączy się w bólu z Ludem Pracującym Korei.

--
☭ PTR--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.