Re: Wandystan: [OPM] Informacje bieżące

gds <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 13 maja 2012 22:41 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

Czoem Perun!

Taki by wanie cel. Bez nas - Iranu mikronacji - umr z nudw w
opeemie.

Musz przyzna, e i tak umierajo. Ale moe bdzie lepiej...
Szczeglnie jak zwikszy si tam wspczynnik Peruna :P
btw, sejm sarmacki zaakceptowa uni.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.