Re: Wandystan: [OPM] Informacje bieżące

Tow. Radziecki
 

Czołem Bruthus!

btw, sejm sarmacki zaakceptował unię.
Ja się im nie dziwię, im w to graj, same plusy, nie to co u nas.

Populistycznie rzekłbym nawet - to kolejny argument, co by u nas Unię odrzucić.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.