Re: Wandystan: [OPM] Informacje bieżące

gds <grzegorzdstunza@...>
 

2012/5/13 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...>

Czoem Bruthus!

btw, sejm sarmacki zaakceptowa uni.
Ja si im nie dziwi, im w to graj, same plusy, nie to co u nas.

Populistycznie rzekbym nawet - to kolejny argument, co by u nas Uni
odrzuci.
Chyba nie do koca dobrze to rozegralimy, bo sam fakt, e nie ma teraz
opcji wprowadzenia poprawek, stawia nas w niedobrej pozycji. Odrzucimy -
wezm nas za wariatw z przeronitym ego i bazujcych na resentymencie,
zaakceptujemy - bdziemy Baridasem bez moliwoci stanowienia o
Wandystanie. Poza tym wchonicie MW przez KS stawia pod znakiem zapytania
podwaliny Mandragoratu. Bo skoro rewolucja si nie udaa, budowanie
alternatywy si nie udao (chyba e uznamy, e samo KS jest tak zajebiste,
jak marzyli Ojcowie Zaoyciele i dlatego wracamy do Macierzy), to co to w
ogle jest Wandystan? Zostaniemy skolonizowani, wrci kilku starych,
zmienionych w milusi szlacht, nowi nie poznaj ju wandejskiego klimatu.
ENDE.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.