Re: Wandystan: Papst kaput!

Alojzy Pupka
 

2012/5/11 Michał Radecki <ks.radetzky@...>:

A tak a propos, jak łyso jest teraz temu komuś, kto swego czasu mi
wmawiał, że przeforsował "Wandejczyka" na Ojca Świeckiego? Hę?
Nie jest mi łyso, jeśli mówicie o mnie. I nie wmawiałem że przeforsowa-
łem kogokolwiek, bo pomny przepisów Kodeksu nie wpływałem nijak
na przebieg konklawe. Ba, rozmowę skręcającą w stronę próby ustalania
wspólnego kandydata stanowczo uciąłem. Z wandejskości (po co ten
cudzysłów?) Baracka Osamy cieszyłem się, bo jego wybór odebrałem
jako gwarancję zachowania zdrowego kursu ŚKW, którego nie gwaranto-
wałby w moim przekonaniu żaden Szkoland, czy inny świeżo nawrócony
Sarmata-exbazylianin. Ta kadencja papieska być może nie była przeło-
mowa, ale z całą pewnością nie przyniosła katastrofy.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.