Re: Wandystan: [OPM] Informacje bieżące

gds <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 14 maja 2012 00:03 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

Czoem Perun!
(...)


No wanie. To byby Finish Vandiae, czy inne tabletki do zmywarki.
Zastanawiam si, czy nie byoby dobrze, gdyby Mandragor Pupka zrobi list
uprawnionych do gosowania. W tej chwili mwimy o czterech osobach, ktre
wymienilicie. Ju to mwiem, ale cay czas si boj, e decyzja, cho
demokratyczna i zgodna z prawem, zostanie podjta przez ludzi, ktrzy nie
s w tej chwili Wandejczykami w sensie brania udziau w yciu (ok, ze
terminy, ale si chyba rozumiemy).

--
ANP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.