Re: Wandystan: [OPM] Informacje bieżące

Alojzy Pupka
 

W dniu 14 maja 2012 00:07 użytkownik gds <grzegorzdstunza@...> napisał:

Zastanawiam się, czy nie byłoby dobrze, gdyby Mandragor Pupka zrobił listę
uprawnionych do głosowania. W tej chwili mówimy o czterech osobach, które
wymieniliście. Już to mówiłem, ale cały czas się boję, że decyzja, choć
demokratyczna i zgodna z prawem, zostanie podjęta przez ludzi, którzy nie
są w tej chwili Wandejczykami w sensie brania udziału w życiu (ok, złe
terminy, ale się chyba rozumiemy).
Wolałbym żeby nie brały udziału w głosowaniu osoby, które losami MW
nie interesowały się od lat w ogóle, ale jeśli mówimy o braniu udziału
w życiu, to proponuję zapoznać się z ilością postów na liście w miesiącu
kwietniu przed wpisywaniem swojego nazwiska w rubryczkę „aktywni”.
Ja również kamieniem nie rzucę pierwszy. Noc długich noży i tak trzeba
będzie przeprowadzić, bo na liście obywateli są w tej chwili osoby które
już od dawna nie powinny go mieć z powodów formalnych i jeden klon −
− ci na pewno z niej wylecą. Co do pozostałych, nieaktywnych od dawna,
mogę wyłącznie apelować o uczciwość względem samego siebie, nie ma
zwyczaju odbierania obywatelstwa za długą nieaktywność. Zresztą wśród
tych osób są zarówno potencjalni zwolennicy, jak i przeciwnicy (tow. Mi-
chajłowicz) traktatu.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.