Re: Wandystan: [OPM] Informacje bieżące

gds <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 14 maja 2012 00:24 uytkownik Alojzy Pupka
<@alojzypupka>napisa:Wolabym eby nie bray udziau w gosowaniu osoby, ktre losami MW
nie interesoway si od lat w ogle, ale jeli mwimy o braniu udziau
w yciu, to proponuj zapozna si z iloci postw na licie w miesicu
kwietniu przed wpisywaniem swojego nazwiska w rubryczk "aktywni".
Ja rwnie kamieniem nie rzuc pierwszy. Noc dugich noy i tak trzeba
bdzie przeprowadzi, bo na licie obywateli s w tej chwili osoby ktre
ju od dawna nie powinny go mie z powodw formalnych i jeden klon -
- ci na pewno z niej wylec. Co do pozostaych, nieaktywnych od dawna,
mog wycznie apelowa o uczciwo wzgldem samego siebie, nie ma
zwyczaju odbierania obywatelstwa za dug nieaktywno. Zreszt wrd
tych osb s zarwno potencjalni zwolennicy, jak i przeciwnicy (tow. Mi-
chajowicz) traktatu.

Dlatego zaznaczyem, e terminologia za. Przy czym jako jedna z niewielu
osb peniem jak funkcj. Moe niezbyt aktywnie, potrzeb nie byo, ale
jednak reprezentantem w OPM zostaem do niedawno.

ANP

--


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.