Re: Wandystan: [ChL] Projekt ustawy wyrażającej zgodę

Szymon Nowicki <simone.liberi@...>
 

W dniu 11 maja 2012 05:31 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**

Na wszelki wypadek musz sobie zastrzec. Mnie (jeeli w ogle byem
rozpatrywany, miejmy nadziej, e nie) prosz adnego tytuu nie
przywraca ani nie dawa indykw-denatw, bo jeszcze kogo postrzel z
tej okazji.

Myl, e nikt tak naprawd tego robi nie planowa.

--
Tow. Solidariusz Kandelabr Sodomow Gomorow.


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.