Re: Wandystan: [ChL] Projekt ustawy wyrażającej zgodę

Tow. Radziecki
 

Czołem Silent!

Myślę, że nikt tak naprawdę tego robić nie planował.
I swiecko.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.