Re: Wandystan: [OPM] Informacje bieżące

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Nie ma tajnego referendum, tylko jawne głosowanie w Churale
(powszechnym), więc i tak każdy widzi kto jak głosuje i na ile
wcześniej zależało mu na losach państwa. W związku z tym
wycieczek wyborczych raczej bym się nie spodziewał.
A bo ja wiem czy oni w tej Sarmacji mają wogóle rozum i godność
człowieka? Bo w sumie co im za różnica, nikt chyba im głosu by już nie
anulował, a Wandystan by sobie jak postaw sukna sprowadzili.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.