Re: Wandystan: O zjednoczeniu (było: [OPM] Informacje bieżące)


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 14 maja 2012 00:28 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Ta, bo kurwa we czterech jestemy w stanie Wandystan uchroni (liczc
do tego mnie bez obywatelstwa), wobec tych kilkunastu ktrzy nam si
zwal z opowieciami, jacy to oni s wandejscy szlachcice i jacy s
sodko ludowo-monarchistyczni.

Ta Wasza skonno do powtarzania "Wandystan to ja", jakkolwiek mao
miaaby wsplnego z rzeczywistoci, toauawaurzyuszyu Suurmeczyyku, jest
naprawd zabawna, i w swojej ludwikowoci przemonarchofaszystowska.

Bdziecie wietnie pasowa do spedalonej wandejskiej szlachty.

No, moe jak poycz Wam apaszk.

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.