Re: Wandystan: Konklawe i spis wiernych ŚKW


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 14 maja 2012 04:19 uytkownik Alojzy Pupka
<@alojzypupka>napisa:

**


Wprd!

Pocztek konklawe wyznaczony zosta przez Mistrza Ceremonii na godz. 19.00
dnia 18 maja. Zapisywa mona si tu: http://konklawe.wandystan.eu/

Dzi o 19, po zmianach.
Zapisywa si! Nie widz co poniektrych! tow. Perun na przykad?


--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.