Re: Wandystan: [ChL] Głosowanie nad ustawą konstytucyjną


Helmut Walterycz
 

On 2012-05-19 17:22, Alojzy Pupka wrote:
Towarzysze,

Głosujemy ZA, PRZECIW, lub WSTRZYMUJĘ SIĘ, w tym wątku,
od teraz do 24 maja, do godziny 17:00, czyli prawie równe pięć dób.
Uprawnieni do głosowania są wszyscy aktywni obywatele Mandragoratu
Wandystanu, przy czym ze względu na wagę głosowania apeluję do
wszystkich którzy przez ostatnie lata nie interesowali się losami MW,
ale nie zostali pozbawieni obywatelstwa, o nie wpływanie na przebieg
głosowania.

PROJEKT USTAWY KONSTYTUCYJNEJ:

1. Wyraża się zgodę na ratyfikację umowy pomiędzy Mandragoratem
Wandystanu a Księstwem Sarmacji – „Traktatu Unii Księstwa Sarmacji
i Mandragoratu Wandystanu”.

2. Załącznik do ustawy stanowi umowa pomiędzy Mandragoratem Wan-
dystanu a Księstwem Sarmacji – „Traktat Unii Księstwa Sarmacji i Man-
dragoratu Wandystanu”.

ZA.

Z bólem pochwy, świadomością historycznej odpowiedzialności i chujowości rozwiązania. W razie ucisku jestem gotów pierwszy chwycić za broń.

--
tow. nowowandejski

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.