Konklawe - kolejny termin


"Podpułkownik Winnicki
 

Ponad dwie godziny obrad i siedem głosowań nie wystarczyło elektorom
Kościoła Świeckiego do wyboru papieża. Mandragor Winnicki wyznaczył
kolejny termin Konklawe na jutro, na godzinę 19, w tym samym miejscu,
co poprzednio - na czacie wandejskim. Adres: http://wandystan.eu/plac/
.

Szczegółów niestety zdradzić nie mogę - mimo, że było pasjonująco. Bardzo.

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.