Re: Wandystan: Konklawe - kolejny termin


Alojzy Pupka
 

W dniu 20 maja 2012 21:19 użytkownik JKM Michał Feliks
<pplk.winnicki@...> napisał:

Szczegółów niestety zdradzić nie mogę - mimo, że było pasjonująco. Bardzo.
Musimy się dorobić niezależnych wandykanistów opisujących
pochodzące z różnych źródeł przecieki i snujących pasjonujące
scenariusze rozwoju wydarzeń. Już widzę te rozpowszechniane
pogłoski o heteromafii w Wandowicach!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.