Konklawe - wyniki!


"Podpułkownik Winnicki
 

Zbyszko von Thorn-Broniek wybrany Ojcem Świeckim! Z balkonu sali BHP w
zakładach na placu Żenady wygłosił dziś krótkie i zwięzłe
"wypierdalać". Było to konklawe rekordowe pod względem liczby
głosowań. Wymaganą większość 2/3 uzyskano dopiero w piętnastym
głosowaniu. Elekt przybrał imię Brawo Bydgoszcz I.

Nowy Ojciec Świecki jest kandydatem kompromisowym. Szczegółowej
relacji z Konklawe przedstawić nie można; wspomnę tylko, że w
pierwszym dniu głosowania przewagę zdało się mieć dwóch wyraźnych
liderów, z których żaden nie utrzymał jej w dniu drugim, gdy pojawiły
się dwie nowe, mocne kandydatury, wśród nich aktualny Ojciec Świecki,
wybrany dzięki szybkiemu przyrostowi poparcia pod koniec dnia
głosowania.

Brawo Bydgoszcz I jest związany z Kościołem Świeckim od wielu lat.
Nigdy jednak nie odgrywał w nim ważnej i aktywnej roli. Teraz łaska
Ducha Świeckiego wskazała Go jako kolejnego Budowniczego Kościoła.
Trudno przewidzieć jak będzie przedstawiała się jego polityka, jedno
jest pewne - dla Świeckiego Kościoła Wandejskiego w przeddzień
zjednoczenia nadeszły dni radości.

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.