Re: Wandystan: Konklawe - kolejny termin


"Podpułkownik Winnicki
 

Ja jestem za odtajnieniem przebiegu Konklawe post factum.

Choćby takim nieformalnym na zasadzie wandykanistycznej :)

W dniu 21 maja 2012 00:15 użytkownik Alojzy Pupka
<@alojzypupka>napisał:

**


W dniu 20 maja 2012 21:19 użytkownik JKM Michał Feliks
<pplk.winnicki@...> napisał:


Szczegółów niestety zdradzić nie mogę - mimo, że było pasjonująco.
Bardzo.

Musimy się dorobić niezależnych wandykanistów opisujących
pochodzące z różnych źródeł przecieki i snujących pasjonujące
scenariusze rozwoju wydarzeń. Już widzę te rozpowszechniane
pogłoski o heteromafii w Wandowicach!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

"Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw."
- Enwer Hodża na IV plenum KC APP
--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.