Re: Wandystan: Udział Grigorija w głosowaniu (było: Głosowanie...)


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 21 maja 2012 00:32 uytkownik Alojzy Pupka
<@alojzypupka>napisa:

**


W dniu 19 maja 2012 19:41 uytkownik gds <grzegorzdstunza@...>
napisa:

Hahaha, no to wszystko jasne, wiadomo ju, kto zadecyduje za
Wandejczykw -
aktywni Sarmaci.
Bycie aktywnym Sarmat nie wyklucza bycia aktywnym Wandejczykiem,
to raz. Grigorij jak na warunki wandejskie mia stosunkowo krtk przerw
w aktywnoci, to dwa. Nawet jednak uwzgldniajc powysze, musz przyz-
na wam czciowo racj - liczyem na to e m.in. tow. Grigorij mj apel
wemie do siebie, ale jak wida w jego przypadku ch zbicia kapitau po-
litycznego dla wasnego rzdu przewaya nad przyzwoitoci.

Dlaczego mnie to nie dziwi?
--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.