Re: Wandystan: Udział Grigorija w głosowaniu (było: Głosowanie...)


Tow. Radziecki
 

Czołem Michał Feliks!

Uaktywniła mnie Unia. Podobnie jak tow. Khand, zamierzam aktywnie
działać w Wandystanie po zjednoczeniu.
http://wandea.wandystan.eu/2428

Jak po spotkaniu z protonami?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.