Re: Wandystan: Udział Grigorija w głosowaniu (było: Głosowanie...)


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 22 maja 2012 12:08 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem Micha Feliks!


Uaktywnia mnie Unia. Podobnie jak tow. Khand, zamierzam aktywnie
dziaa w Wandystanie po zjednoczeniu.
http://wandea.wandystan.eu/2428

Jak po spotkaniu z protonami?

-
Za fotel dzikuj, jeszcze chwil bd musia posta.

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.