Re: Wandystan: Konklawe - kolejny termin


Alojzy Pupka
 

2012/5/22 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@gmail.com>:

Ja jestem za odtajnieniem przebiegu Konklawe post factum.
Czego innego się tu spodziewać. Tradycja fuj przecież. Sarmacka moderna, eh...
Towarzyszu Radziecki, Tradycja to ładne imię dla wandowego chłopca
i trochę ponadto nawet, ale z całą pewnością nie jest to wartość abso-
lutna. Osiągnęliśmy co prawda pewien etap na drodze ku komunizmowi
i nie ma po co nagłych zwrotów o 180° wykonywać, ale korekty kursu
są potrzebne i to całkiem często. Nie wiem czy akurat odtajnienie prze-
biegu post factum byłoby najszczęśliwszym posunięciem, ale myślę
że jakieś zmiany w kodeksie w temacie przebiegu konklawe (i odpowie-
dzialności za zakłócanie jego przebiegu) by się przydały.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.