Re: Wandystan: Obchody 10-lecia


gds <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 25 maja 2012 21:20 użytkownik Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@o2.pl>napisał:


Jest tu jeszcze tow. Perun? Przydałoby się coś wysadzić w powietrze z tej
okazji...

Myślę, że tu już trzeba by strzelać do konkretnych pseudotowarzyszy...

Ciupak! Jak ja Was dawno nie widziałem! :D

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.