Re: Wandystan: Obchody 10-lecia


Alojzy Pupka
 

2012/5/25 gds <grzegorzdstunza@gmail.com>:

Myślę, że tu już trzeba by strzelać do konkretnych pseudotowarzyszy...
Ah, jak ja was Perun lubię za ten radykalizm! Rozumiem że pseudo-
towarzysze to ci, którzy wstrzymali się w głosowaniu w Churale i nie
poparli jednoznacznie kierunku zmian wytyczonego przez Ukochanego
i Umiłowanego Przywódcę? ;)

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.