Re: Wandystan: Obchody 10-lecia


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Ah, jak ja was Perun lubię za ten radykalizm! Rozumiem że pseudo-
towarzysze to ci, którzy wstrzymali się w głosowaniu w Churale i nie
poparli jednoznacznie kierunku zmian wytyczonego przez Ukochanego
i Umiłowanego Przywódcę? ;)
Reakcja i poruta, nie UiU Przywódca! Będzie jak z Milewskim i
Sosnowieckim, jeszcze zobaczysz. My tu z Olem jeszcze wrócimy, jak
mówią pisma świeckiego Pasikowskiego.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.