Re: Wandystan: Konklawe - kolejny termin


Tow. Radziecki
 

Czołem Ciupak!

To może mi się cóś pomyliło... W każdym razie było chyba jakieś
stronnictwo, które głosiło ideję "permanentnej rewolucji" czy jakoś tak.
To żem był ja. Bo permanentna rewolucja to najważniejsza z tradycji.
Tradycja i rewolucja są jak dwa końce tej samej pałki milicyjnej. Ale
są domeny bardziej tradycyjne i te bardziej rewolucyjne. ŚKW jest w
swojej istocie skupiony na tradycji - i tu robienie tego typu
odstępstw od tak istotnej tradycji jest po prostu młododupne. To tak,
jakby np. dopuścić wszystkich do bycia obecnym podczas konklawe.
Zrezygnować z wielokrotnych głosowań i tradycyjnej większości. Dać
prawo głosu monarchofaszystom. Ale w sumie, co ja tam wiem...

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.