Re: Wandystan: Obchody 10-lecia


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 26 maja 2012 00:53 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**
Teraz też, czy - ha ha - ściągnęła Cię okazja na sarmacki tytulik?
Ponoć przywracają, pewnie nawet ja bym mógł dostać jakbym nie
zadeklarował odejścia.

Czasy się zmieniają, a Radecka ciągle siedzi w komisjach :)

--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.