Re: Wandystan: Sprawy organizacyjne

Szymon Nowicki <simone.liberi@...>
 

W dniu 28 maja 2012 23:19 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**
Skoro już jesteśmy
- walczmy o zachowanie wandejskości.

O. Progress!

Jak?

--
Tow. Solidariusz Kandelabr Sodomow - Gomorow


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.