Re: Wandystan: Sprawy organizacyjne

Szymon Nowicki <simone.liberi@...>
 

W dniu 28 maja 2012 23:47 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Czołem Solidariusz!

Jak?
Na pewno nie przez (...)
Nie, nie. Pytałem: Jak", a nie "Jak nie?".

--
Tow. Solidariusz Kandelabr Sodomow - Gomorow


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.