Re: Wandystan: Sprawy organizacyjne

Tow. Radziecki
 

Czołem Solidariusz!

Nie, nie. Pytałem: Jak", a nie "Jak nie?".
Może doczytaj do końca?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.