Re: Wandystan: Sprawy organizacyjne

Szymon Nowicki <simone.liberi@...>
 

W dniu 29 maja 2012 00:15 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**


Czołem Solidariusz!

Doczytałem. Widzę postulaty, nie sposób.
Metodologię mam Ci wykładać? To też zresztą tam jest - działać,
buntować się, wykłucać, nie podporządkowywać i nigdzie nie przenosić z
aktywnością. Robić to co do tej pory, tylko dwa razy więcej i
bardziej. Nawiązywać do dawnej tradycji oporu. W ten sposób należy
odbudowywać naszą tożsamość - inaczej może się okazać, że zamiast
odbudowywać wandejskość, budujemy coś, co jest jakimś zgniłym
kompromisem neosarmackim pod czerwoną polewą.

No dobrze. Ale będziecie to robić rozumiem na LDMW? Czy gdzie? W Wandei, w
której agregację powątpiewacie?

--
Tow. Solidariusz Kandelabr Sodomow - Gomorow

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.