Re: Wandystan: Sprawy organizacyjne

Tow. Radziecki
 

Czołem Solidariusz!

No dobrze. Ale będziecie to robić rozumiem na LDMW? Czy gdzie? W Wandei, w
której agregację powątpiewacie?
LDMW i Wandea to miejsca publiczne Mandragoratu - i tu powinniśmy
działać. Inne miejsca działania nie mają sensu.

Nie wiem co macie na myśli mówiąc o "powątpiewaniu w agregację Wandei"
- ja nie mam nic przeciwko agregacji, ale dodawanie do tego
jakichkolwiek cenzur, ostrzeżeń czy chociażby apelowanie o autocenzurę
nie mieści się w moim pojęciu wandejskiego wolnego kurwa słowa.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.