Re: Wandystan: Sprawy organizacyjne

Szymon Nowicki <simone.liberi@...>
 

W dniu 29 maja 2012 00:49 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**

LDMW i Wandea to miejsca publiczne Mandragoratu - i tu powinni¶my
działać. Inne miejsca działania nie maj± sensu.
Powodzenia w zostaniu zauważonym więc!
Daj znać jak zacznie fermencić.

--
Tow. Solidariusz Kandelabr Sodomow - Gomorow

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.