Wspominki

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Zebrało mi się na tendencyjne wspominki - i siedzę teraz na LDMW i
LDKS z okresu 05/06-2007 :P


"Dzisiaj, o godzinie 18.15 został wysadzony w powietrze pomnik
symbolizujący ucisk Ludu Wandejskiego przez okupantów Grodziskiego
Reżimu. Wysadzenie pomnika jest odpowiedzią na bezprawne i
niekonsultowane z Ludem Wandejskim zbudowanie pomnika na terenie
Wandystanu. Akt ten odbieramy jako złamanie Konstytucji Księstwa
Sarmacji, która gwarantuje Mandragoratowi Wandystanu samorządność
(art.4W). Nie uszanowano zatem praw autonomii, jakie przysługują
Ojczyźnie Ludowej. Co więcej, uważamy, że budowa pomnika była
prowokacją, która miała na celu zniszczyć pokój pomiędzy mieszkańcami
Wandystanu a Koroną i przyczynić się do odłączenia Wandystanu od
pozostałej części Księstwa. Usuńcie to zdjęcie z profilu działki, bo
pomnika już tam nie ma." - Genosse-Wanda Stadt, 03.06.2007, podlord
Bruthus bnt Perun


" My,sarmaccy patrioci, nie mogący dłużej znieść panoszenia się
Wandystanu w Sarmacji nie chcemy dłużej patrzeć bezradnie na to, jak
ludzie, którzy trafiają do Sarmacji, stają się wrogimi jej
Wandejczykami. Nie możemy dłużej tolerować krzywdzącej konstytucji.
Nie będziemy stać bezczynnie, gdy sobiepaństwo Wandystanu nie
doczekuje się należytej reakcji. Nie pozostaniemy obojętni, gdy
podnosi się rękę na najświętsze symbole naszego Narodu.

Do broni, obywatele! Twórzmy bataliony! Naprzód, niech wrogów krew
użyźni nasze pola! Święta miłości Ojczyzny, prowadź i wesprzyj nasze
mścicielskie ramiona! Wolności, wolności ukochana! Walcz wespół ze
swoimi obrońcami! Niech pod naszymi sztandarami za męstwem podąża
zwycięstwo, a twoi wrogowie gasnący niech widzą twój triumf i naszą
chwałę. Żądamy wolności od komunistycznego Wandystanu, natychmiast! "
- deklaracja Klubu Bazylian


Tak do przemyślenia :-)

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.