Re: Wandystan: Sprawy organizacyjne

Szymon Nowicki <simone.liberi@...>
 

W dniu 29 maja 2012 01:11 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**

- Zauważenie poza tymi miejscami nam na chuj.
No właśnie i dokładnie to uważam za idiotyzm. :)
Mam nadzieję, że tłumaczyć dlaczego to za idiotyzm uważam tłumaczyć po raz
czwarty tej nocy nie muszę? Muszę?

--
Tow. Solidariusz Kandelabr Sodomow - Gomorow


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.