Re: Wandystan: Sprawy organizacyjne

Tow. Radziecki
 

Czołem Solidariusz!

Mam nadzieję, że tłumaczyć dlaczego to za idiotyzm uważam tłumaczyć po raz
czwarty tej nocy nie muszę? Muszę?
Wystarczy, że wytłumaczycie, dlaczego Waszym zdaniem Wandystan i jego
tożsamość miałyby się budować w dyskusji z Sarmacją i Sarmatami na
forum sarmackim i w sarmackiej prasie? Bo nadal nie widzę żadnego
sensu w tym, że mamy z tym wszystkim iść do Sarmacji. W jakim celu?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.