Re: Wandystan: Sprawy organizacyjne

Szymon Nowicki <simone.liberi@...>
 

W dniu 29 maja 2012 01:19 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisał:

**

Wystarczy, że wytłumaczycie, dlaczego Waszym zdaniem Wandystan i jego
tożsamość miałyby się budować w dyskusji z Sarmacją i Sarmatami na
forum sarmackim i w sarmackiej prasie? Bo nadal nie widzę żadnego
sensu w tym, że mamy z tym wszystkim iść do Sarmacji. W jakim celu?
Nie wiem. Może po to by wynieść Wasze obawy na światło dzienne?



--
Tow. Solidariusz Kandelabr Sodomow - Gomorow


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.