Re: Wandystan: Sprawy organizacyjne


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 28 maja 2012 20:42 użytkownik gds <grzegorzdstunza@...> napisał:

Towarzyszu (?) idźcie się wypłakać do szlacheckiej gospody.
Zapraszam do "Błękitnego Pedeksa"!


--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KC KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.